מבצע 'מטרנה מצווה' יוצא לדרך זו השנה ה21

חזרה לבית הספר עם תיקמלא
פרוסה או תרופה
חלוקת ארוחות חמות בבית החם לניצולי שואה וקשישים גלמודים
דילוג לתוכן