אישורי העמותה

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2024

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2023

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2022

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2021

אישורי עמותת “חסדי נעמי” לשנת 2020

דילוג לתוכן