חכ הרב ישראל אייכלר בקביעת מזוזה בארמונות חן ירושלים