יור חסדי נעמי הרב יוסף כהן בפתיחת ארמונות חן בירושלים