מימיןחהכ הרב משולם נהרי הראשלצ הגרי יוסף שליטא הרב יוסף כהן יור חסדי נעמי הרב יצחק פינדרוס חבר הנהלת העיר