, הגרא אלבז שליטא וחהכ הרב ישראל אייכלר בקביעת המזוזה בארמונות חן ירושלים