הראשלצ הגרי יוסף שליטא בקביעת המזוזה בארמונות חן ירושלים