אישורי העמותה


← אישורי העמותה


המלצות ומכתבים


תעודות ופרסים


אישורי עמותת "חסדי נעמי" לשנת 2017

   אישור ניהול תקיןאישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
       
   אישור תרומות לפי סעיף 46אישור לצורך ניכוי מס
       
   אישור מלכ"רתעודה לשינוי שם העמותה
       
       

אישורי עמותת "חסדי נעמי" לשנת 2016

   אישור ניהול תקיןאישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
       
   אישור תרומות לפי סעיף 46אישור לצורך ניכוי מס
       
   אישור מלכ"רתעודה לשינוי שם העמותה
       
       

 אישורי עמותת "חסדי נעמי" לשנת 2015

   אישור ניהול תקיןאישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
       
   אישור תרומות לפי סעיף 46אישור לצורך ניכוי מס
       
   אישור מלכ"רתעודה לשינוי שם העמותה
       
       

 אישורי עמותת "חסדי נעמי" לשנת 2014

   אישור ניהול תקיןאישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
       
   אישור תרומות לפי סעיף 46אישור לצורך ניכוי מס
       
   אישור מלכ"רתעודה לשינוי שם העמותה
       
       

  אישורי עמותת "חסדי נעמי" לשנת 2013

   אישור ניהול תקיןאישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
       
   אישור תרומות לפי סעיף 46אישור לצורך ניכוי מס
       
   אישור מלכ"רתעודה לשינוי שם העמותה