יום הזכרון הזה
יום הזכרון הזה
יום הזכרון הזה
סל מוצרים לראש השנה
סל מוצרים לראש השנה
סל מוצרים לראש השנה

פדיון כפרות

פדיון כפרות

בימים הקדושים שבין ראש השנה לעשרת ימי תשובה, מרבים עם ישראל בתפילה, בתשובה ובנתינת צדקה,

פדיון כפרות

פדיון כפרות

בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נוהגים עם ישראל לקיים טקס "פדיון כפרות" על פי

כרטיס הברכה לאבא…

כרטיס הברכה לאבא…

ערב ראש השנה הבעל"ט, אלפי ילדים יכינו כרטיסי ברכה להוריהם, ילדים רבים אחרים, יתומים, ישבו

שגריר טיוואן בישראל בחלוקת ילקוטים לילדים נזקקים
פייסבוק